Det finns många modeller för ett inköp.
Allt från att kunden letar bil och köper - till att vi tar ett totalt ansvar för affären.
Vi kan skräddarsy ett uppdrag och genomföra hela affären eller delar därav.